Obecné informace

Termín podání přihlášky pro 4. kolo

Dne 26. července 2023 bylo vyhlášeno 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pouze pro obor 4leté gymnázium. Pro obor 6leté gymnázium se 4. kolo vypisovat nebude. Přihlášky můžete zasílat do 7. srpna 2023. Přihlášku posílejte na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) poštou doporučeně s podacím razítkem nejpozději ze dne 7.8.2023 nebo odevzdat osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku můžete také naskenovat a poslat do 7.8.2023 na e-mail jahu@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.
Zároveň je možno se přihlásit na maturitní čtyřletý obor Obchodní akademie na Střední škole PRIGO a na 8letý obor na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO. Pro ostatní obory nejsou 4. kola přijímacího řízení vyhlašována.

Termín přijímací zkoušky pro 4. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 ve 4. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory) dne 9.8.2023 v 8:30 hod.

Počet přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům a studentům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2023/2024 předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro 4. kolo 5 žáků do čtyřletého gymnázia.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly.
Prezentace z online dne otevřených dveří. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci