Obecné informace

Přijímací řízení pro 1. kolo

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo

Nejzazší termín pro podání přihlášky pro školní rok 2021/2022 byl stanoven na 1.3.2021. Přihlášku bylo možné posílat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1.3.2021 nebo odevzdat osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku bylo možné také naskenovat a poslat do 1.3.2021 na e-mail jahu@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Informace o dalších kolech přijímacího řízení budou zveřejněny v této sekci.

Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO (Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory) pro 6leté gymnázium ve dnech 5.5.2021 a 6.5.2021 a pro 4leté gymnázium ve dnech 3.5.2021 a 4.5.2021. Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 2.6.2021 a 3.6.2021. Pozvánka k jednotné přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky, tj. do 19.4.2021, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Upozorňujeme uchazeče o studium na povinnost vyplývající z Opatření obecné povahy    č. MSMT-4337/2021-7 vydané ministrem školství dne 6.4.2021. Účastnit se přijímací zkoušky je možno, pokud:

  1. uchazeč nemá příznaky onemocnění  COVID-19 a zároveň,
  2. se prokáže výsledkem negativního POC antigenního či RT-PCR testu ne starším než 7 dnů před konáním zkoušky.

Dle čl. IV. Mimořádného opatření č. MZDR 14592/2021-1/min/kan vydaného ministrem zdravotnictví ze dne 6.4.2021 má povinnost uchazeče na jeho žádost otestovat škola, ve které je aktuálně žákem (Vaše základní škola).

Prosíme tedy všechny uchazeče, aby si k přijímací zkoušce přinesli výsledek některého z výše uvedených testů, jinak je nebudeme moci k přijímací zkoušce připustit.

Dny otevřených dveří

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se dny otevřených dveří přímo v budově školy nekonají. Stále probíhá online den otevřených dveří, prezentaci můžete zhlédnout zde. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy.
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci