Obecné informace

Přijímací řízení pro 3. kolo pro denní formu vzdělávání

Termín pro podání přihlášky pro 3. kolo

Ředitelka školy dne 15.6.2022 vyhlásila třetí kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pouze pro obor 6leté gymnázium. Přihlášky je možné zasílat do 5.8.2022. Přihlášku je možné posílat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 5.8.2022 nebo osobně na sekretariátu školy (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 5.8.2022 na e-mail jahu@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky. Povinnou součástí přijímacích zkoušek nebude jednotná (státní) přijímací zkouška. Kritéria pro 3. kolo přijímací zkoušky naleznete níže.
Využijte ještě nabídku pár volných míst do maturitních oborů Obchodní akademie nebo Ekonomika a podnikání naší sesterské Střední školy PRIGO.

Přijímací řízení pro 3. kolo pro denní formu vzdělávání

Termín přijímací zkoušky pro 3. kolo

Přijímací zkouška pro školní rok 2022/2023 ve 3. kole přijímacího řízení proběhne v budově gymnázia PRIGO (Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory) dne 23.8.2022 v 8:30 hodin. Pozvánka k přijímací zkoušce, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 11.8.2022.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly. Prezentace z online dne otevřených dveří. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy.
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci