Obecné informace

Přijímací řízení pro 4. kolo

Termín pro podání přihlášky pro 4. kolo

Dne 17.8.2020 bude vyhlášeno čtvrté kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Přihlášky bude možné zasílat po vyhlášení, a to do 20.8.2020. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 20.8.2020 nebo osobně na sekretariátu školy (pracovní doba sekretariátu je 8:00 – 15:00 hod.). Přihlášku můžete také naskenovat a poslat do 20.8.2020 na e-mail jahu@prigo.cz a originál doložit v den odevzdání zápisového lístku. Povinnou součástí přijímacích zkoušek není jednotná (státní) přijímací zkouška.
Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 v 1., 2. a 3. kole přijímacího řízení již proběhly.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly.  
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

Termín přijímací zkoušky pro 4. kolo

Přijímací zkouška pro školní rok 2020/2021 v 4. kole přijímacího řízení proběhne v budově Jazykového a humanitního GYMNÁZIA PRIGO (Mojmírovců 1002/42, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory) dne 31.8.2020 v 8:30 hodin. Pozvánka k přijímací zkoušce, případně rozhodnutí ředitele školy o uznání přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zaroveň e-mailem nejpozději 20.8.2020.

Informace o přijímací zkoušce se můžete také dočíst v rozhovoru s ředitelem školy Mgr. Ing. Petrem PTÁČKEM, Ph.D., MBA pro Deník PRÁVO.

Přijímací zkouška pro 4. kolo

Školní přijímací zkouška se skládá z testu Obecných studijních předpokladů – OSP (ukázky pro 6leté zde a pro 4leté zde gymnázium). V závislosti na výsledku testu může uchazeč získat až 100 bodů.

Počet přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům a studentům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2020/2021 přijímáno maximálně 60 žáků do šestiletého gymnázia a 60 žáků do čtyřletého gymnázia.