IB Přijímací zkouška a podmínky přijetí

Termín přijímací zkoušky pro 2. kolo je stanoven na 26. 6. 2024.
Termín přijímací zkoušky pro 1. kolo byl 31. 5. 2024.

Komisionální přijímací zkouška vedená v anglickém jazyce a zahrnuje pouze motivační pohovor, který se týká studijní motivace a diskuze na téma předložené eseje (součástí není přijímací test a ani odborná předmětová zkouška).

V den konání přijímací zkoušky je nutno osobně doložit ověřenou kopii posledních tří vysvědčení ze střední školy nebo základní školy, které má uchazeč k dispozici a jazykové certifikáty (jsou-li takové).

Podmínkou pro přijetí není současné studium jiné střední školy.

Podmínkou pro přijetí je ukončení povinné školní docházky.