IB Mezinárodní maturita

Naši studenti mají možnost absolvovat současně českou maturitu (CZ) a mezinárodní maturitu (IB), a to buď obě maturity v plné podobě, nebo kombinaci jejich částí a variant dle vlastní volby. Ojedinělou výhodou studia na našem gymnáziu je skutečnost, že mezinárodní maturita IB se koná v předposledním ročníku studia (třetí ročník, kvinta 6letého oboru nebo septima 8letého oboru). Česká maturita se pak koná standardně v posledním ročníku studia (čtvrtý ročník, sexta 6letého oboru nebo oktáva 8letého oboru). Studijní povinnosti jsou tak rozloženy a nehrozí kolize termínů obou maturit. Navíc podle toho, jak student uspěl (popř. ve kterých částech) u mezinárodní maturity, může přizpůsobit složení české maturity tak, aby splnil podmínky světových i českých univerzit. Bližší informace o jednotlivých variantách kombinace obou maturit naleznete zde.

Minimální podmínkou pro složení mezinárodní maturity IB je dosažení 24 bodů z celkových 45.