PRIGO PRESS Školní časopis vedený studenty

Prvotní myšlenka pro založení časopisu vedeného studenty vznikla na popud projektu „Časopis snů“ konaného v hodinách českého jazyka, ročníku Prima8 2017/2018. Společně s naší tehdejší vyučující, paní Poláškovou, na kterou jsme se s nápadem obrátili, jsme vytvořili projektový plán a sestavili prvotní redakci ze zájemců z jedné třídy. Celý návrh jsme následně předali vedení školy. Vedení nápad zaujal a rozhodlo se ho podpořit. Tím mohl v září 2019 náš časopis začít fungovat naplno. Ze začátku jsme se potýkali s problémy, ostatně jako asi u každého projektu. U každého čísla se něco najde, ale jak se říká, chybami se člověk učí a v našem případě to platí dvojnásob. Z prvního čísla, kdy jsme museli dopisovat čísla stránek ručně tak, aby se v tom dokázal čtenář orientovat, jsme se vypracovali na časopis, který je ohodnocen cenami na krajské i celorepublikové úrovni.
Mezi výhry, kterých si ceníme nejvíce, patří Titulní strana roku a třetí místo v celkovém hodnocení časopisu pro MSK.
Ve školním roce 2020-2021 jsme změnili koncept celého projektu. Rozhodli jsme se vést zpravodajství na dvou vlnách. Jak na té tištěné, tak v rámci online. K tomu nápadu nás přivedla situace spojená s uzavřením škol na jaře, kdy jsme najednou nemohli pokračovat v naší práci. V tomto našem plánu nám bylo velice nápomocno vedení školy, bez kterého by se náš plán inovace nemohl uskutečnit.