O IB DP

International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) je dvouletý středoškolský studijní program vyučovaný výhradně v anglickém jazyce, který je zakončený prestižní mezinárodní maturitou (IB). Ta je potřebná pro studium na všech zahraničních univerzitách. V případě volby vhodné struktury mezinárodní maturity a odpovídajícího bodového ohodnocení, umožní její výsledek vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě, vč. univerzit z TOP 10. Informace o způsobu akceptace mezinárodní maturity IB jednotlivými univerzitami naleznete zde. Program je určen jako doplnění studia nebo alternativa studia pro studenty druhého a třetího ročníku gymnázia (resp. kvarty a kvinty 6letého gymnázia nebo sexty a septimy 8letého gymnázia). Blíže o IB misi se dočtete zde.

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě, po splnění náročných podmínek a provedení mezinárodního šetření v prostorách školy, získalo v tomto roce autorizaci IB Diploma Programme. Tento studijní program neprochází národním českým akreditačním procesem, ale byl validován mezinárodně působící institucí International Baccalaureate Organization, která sídlí ve švýcarské Ženevě. Veškeré hodnotící procesy jsou pak realizovány ve Velké Británii.

Poslechněte si podcast o IBDP programu a mezinárodní maturitě u nás

S přípravou na mezinárodní maturitu IB pomáhá studentům také projekt DofE. Škola PRIGO je do tohoto projektu zapojena od roku 2017. Projekt DofE (https://www.dofe.cz/) – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh´s International Award). Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let přes dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE, který jim pomůže při přijetí nebo přípravě na přijetí na renomované zahraniční univerzity. Více o projektu DofE se můžete dozvědět zde.

Mezinárodní maturita je celosvětově uznávaná – Deník PRÁVO