IB Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 20. 5. 2023.

Povinnou součástí přihlášky je také esej (v angličtině) na téma motivace ke studiu a odborného zaměření uchazeče (doporučený rozsah je 10 normostran). Struktura eseje není předepsána a její obsah je volnou tvorbou uchazeče. Esej musela být odevzdána nejpozději do 20. 5. 2023 (na sekretariát školy nebo na poštu s podacím razítkem ze dne 20. 5. 2023).

Součástí přihlášky je doporučující dopis (v angličtině nebo češtině). Nejedná se o povinnou, ale pouze o doporučenou přílohu přihlášky. Vhodným se jeví stanovisko pedagoga ze současné střední školy, ideálně z předmětu souvisejícího s preferovaným oborovým zájmem uchazeče. Termín a způsob doručení je shodný jako u eseje.