IB Přihláška ke studiu

Termín uzávěrky přihlášek pro 2. kolo je stanoven na 21. 6. 2024.
Termín uzávěrky přihlášek pro 1. kolo byl 24. 5. 2024.

Povinnou součástí přihlášky je také esej (v angličtině) na téma motivace ke studiu a odborného zaměření uchazeče (doporučený rozsah je 10 normostran). Struktura eseje není předepsána a její obsah je volnou tvorbou uchazeče. Esej musela být odevzdána nejpozději do 21. 6. 2024 (na sekretariát školy nebo na poštu s podacím razítkem ze dne 21. 6. 2024).

Součástí přihlášky je doporučující dopis (v angličtině nebo češtině). Nejedná se o povinnou, ale pouze o doporučenou přílohu přihlášky. Vhodným se jeví stanovisko pedagoga ze současné střední školy, ideálně z předmětu souvisejícího s preferovaným oborovým zájmem uchazeče. Termín a způsob doručení je shodný jako u eseje.