Mezinárodní maturita (IB)

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě získalo, po splnění náročných podmínek a po uskutečnění mezinárodního šetření v prostorách školy, rozhodnutí o autorizaci IB Diploma Programme. To umožňuje absolvovat u nás International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), kterým má škola právo vzdělávat studenty ve dvouletém anglickém studiu zakončeném mezinárodní maturitou IB. Ta je potřebná pro studium na prestižních zahraničních vysokých školách. V případě volby vhodné struktury mezinárodní maturity a odpovídajícího bodového ohodnocení umožní její výsledek vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě, vč. univerzit z TOP 10.

Studium začíná již 1.9.2021. Termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 31.5.2021. IB DP studium je pro studenty našeho gymnázia ZDARMA.

Bližší informace o IB DP a mezinárodní maturitě na naší škole naleznete zde.

Každý student, který nastoupí ke studiu programu mezinárodní maturity od nás obdrží iPad. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude bezplatně přenecháno do osobního vlastnictví žáka. Od září 2021 bude také implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů a využívání informačních a komunikačních technologií.

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Prohlédněte si gymnázium očima našich studentů

Virtuální prohlídka školy

Mezinárodní maturita je celosvětově uznávaná – Deník PRÁVO

Chytrá škola změní svět vzdělávání – Deník PRÁVO