Mezinárodní maturita (IB)

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě získalo, po splnění náročných podmínek a po uskutečnění mezinárodního šetření v prostorách školy, rozhodnutí o autorizaci IB Diploma Programme. To umožňuje absolvovat u nás International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), kterým má škola právo vzdělávat studenty ve dvouletém anglickém studiu zakončeném mezinárodní maturitou IB. Ta je potřebná pro studium na prestižních zahraničních vysokých školách. V případě volby vhodné struktury mezinárodní maturity a odpovídajícího bodového ohodnocení umožní její výsledek vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě, vč. univerzit z TOP 10.

Termín uzávěrky přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení je stanoven na 15. 8. 2022.
Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení bylo možné zasílat do 30. 4. 2022.
IB DP studium je pro studenty našeho gymnázia ZDARMA.

Každý student, který nastoupí ke studiu programu mezinárodní maturity od nás obdrží iPad. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka za symbolickou nebo zůstatkovou cenu. Od září 2021 byl také implementován nový systém výuky jednotlivých předmětů a využívání informačních a komunikačních technologií.

Kontakt na garanta IB Diploma Programme:

Mgr. Renáta Závodná

e-mail: renata.zavodna@prigo.cz
tel.: +420 724 500 217