Mezinárodní maturita (IB)

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě získalo, po splnění náročných podmínek a po uskutečnění mezinárodního šetření v prostorách školy, rozhodnutí o autorizaci IB Diploma Programme. To umožňuje absolvovat u nás International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), kterým má škola právo vzdělávat studenty ve dvouletém anglickém studiu zakončeném mezinárodní maturitou IB. Ta je potřebná pro studium na prestižních zahraničních vysokých školách. V případě volby vhodné struktury mezinárodní maturity a odpovídajícího bodového ohodnocení umožní její výsledek vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě, vč. univerzit z TOP 10.

Termín uzávěrky přihlášek pro 2. kolo je stanoven na 21. 6. 2024.
Termín uzávěrky přihlášek pro 1. kolo byl 24. 5. 2024.
IB DP studium je pro studenty našeho gymnázia ZDARMA.

Poslechněte si podcast o IBDP programu a mezinárodní maturitě u nás

Každý student, který nastoupí ke studiu programu mezinárodní maturity od nás obdrží iPad. Veškeré zařízení bude vždy nové, bude ho možné využít pro školní, mimoškolní i osobní potřeby a po úspěšném ukončení studia bude přenecháno do osobního vlastnictví žáka za symbolickou nebo zůstatkovou cenu. Implementovali jsme nový systém výuky jednotlivých předmětů a využívání informačních a komunikačních technologií.