IB Školné a poplatky

Školným se rozumí částka, která je hrazena za studium v IB DP. Student jakékoliv PRIGO střední školy, po splnění stipendijních podmínek, absolvuje celé studium IB DP zdarma. Jeho školné je hrazeno ze stipendijního fondu. V jiném případě je za IB DP studium hrazeno školné. Poplatkem se rozumí částka hrazená přímo organizaci IBO (International Baccalaureate Organization), která poskytuje certifikaci. Jedná se o poplatky za jednotlivé dílčí zkoušky, specializované učebnice nebo mezinárodní maturitu. Tyto poplatky jsou určeny podle počtu předmětů a stupně využití odborných učebnic dané platným ceníkem IBO a neměly by přesáhnout částku 30 000 Kč. Bližší informace o školném naleznete zde.