O nás

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO je střední školou, která zahájila činnost v roce 1993, jako vůbec první nestátní gymnázium v Ostravě a okolí. Je součástí skupiny škol PRIGO, která vzdělává studenty na všech stupních vzdělávací soustavy. V letošním roce úspěšně vstupuje již do 30. roku své existence.

Vychází z aplikace unikátního, ochrannou známkou chráněného přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních didaktických metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je u nás vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

Poskytuje vzdělání ve třídách víceletého šestiletého a čtyřletého gymnázia. Soustředí se na velmi dobré žáky, kteří mají zájem o všeobecné gymnaziální vzdělání s rozšířenou výukou jazykových, humanitních a příbuzných disciplín. Jedná se o gymnázium s výrazným akcentem na jazykovou přípravu v oblasti zejména anglického, německého, španělského, francouzského a ruského jazyka, vč. výuky rodilými mluvčími a participace studentů ze zahraničí na školních i mimoškolních aktivitách. Jako jedna z mála škol má, na základě rozhodnutí MŠMT, povolenou výuku některých předmětů v cizím jazyce a zmíněné se projeví také s uvedením této skutečnosti na vysvědčení. Jedná se o školu se statutem IB World School, která získala autorizaci poskytovat dvouletý anglický studijní program ukončený prestižní mezinárodní maturitou IB. Výuka probíhá také v nově postavených a vybavených jazykových a počítačových učebnách. PRIGO spolupracuje s několika desítkami zahraničních škol po celém světě, např. Velká Británie, USA, Německo, Francie, Rakousko, Polsko, Slovensko a mnoho dalších. To vše umožní snazší průchodnost do vysokoškolského studia v ČR i zahraničí. Jazyková výuka probíhá mimo jiné formou tzv. blended learningu. Jedná se o komplexní interaktivní a multimediální jazykovou výuku, která je kombinací e-learningu a on-line zapojení učitele a studenta.

V rámci šestiletého i čtyřletého gymnázia se soustředí na studenty, kteří v převážné většině chtějí dále studovat na vysoké škole humanitního směru. Aktuálně je možno se zaměřit na dvě základní profilace dané výběrem volitelných předmětů, seminářů a volnočasových aktivit. Především se jedná o profilaci humanitní nebo profilaci jazykovou.

I přes zmíněné specializace a profilace je vzdělání v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia, a vychovává tak absolventa se všeobecným vzděláním, vč. vzdělání humanitního a kulturního, avšak s vysokými jazykovými kompetencemi. Jedná se o studenta s širokým všeobecným rozhledem, který složí výtečně maturitu a uplatní se v dalším studiu na prestižních vysokých školách u nás a velmi často i v zahraničí.

Škola je vybavena moderním zařízením učeben a laboratoří. Vybudovali jsme jazykovou učebnu, počítačové učebny, přírodovědné učebny. Stejně tak jsme zahájili provoz repliky soudní síně, ve které se studenti mohou účastnit soudních jednání v realistickém prostředí. Zároveň byla uvedena do provozu botanická zahrada se školním skleníkem, jejíž součástí je také venkovní učebna. Prohlédnout si můžete zde.

Výpočetní a multimediální technika je tak nezbytnou součástí každodenní výuky. Studium se stipendiem.

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

PRIGO video průvodce – škola očima studentů

PRIGO video průvodce – informační zdroje očima učitelů

Virtuální prohlídka školy

Průvodce gymnáziem – brožura

Průvodce vzděláváním se skupinou PRIGO

Mezinárodní maturita je celosvětově uznávaná – Deník PRÁVO

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Projekty