Mezinárodní maturita (IB)

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě se přihlásilo do programu, který umožní našim studentům složení mezinárodní maturity (IB). Ta je potřebná pro studium na prestižních zahraničních vysokých školách. V případě volby vhodné struktury mezinárodní maturity a odpovídajícího bodového ohodnocení umožní její výsledek vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě, vč. univerzit z TOP 10. Studenti našeho gymnázia, kteří nastoupí ke studiu od školního roku 2020/2021, se budou do tohoto prestižního programu moci přihlásit v posledních dvou ročnících studia. Na zmíněnou mezinárodní maturitu se budou systematicky poslední dva roky studia připravovat. Budou si také moci zvolit, zda absolvují českou i mezinárodní maturitu, nebo pouze některou z nich.

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO se, po splnění náročných podmínek a mezinárodním šetřením v prostorách školy, stalo kandidátskou školou IB Diploma Programme. To umožňuje získat International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), kterým škola bude mít právo vzdělávat žáky ve dvouletém programu zakončeném mezinárodní IB maturitou pro uchazeče, kteří nastoupí na naše gymnázium od školního roku 2020/2021.

Mezinárodní IB školy sdílejí společnou filozofii: oddanost a úsilí zlepšit vzdělávací proces, poskytovat mezinárodní vzdělávací program nejvyšší kvality se silnými vizemi všem studentům, bez rozdílu z jakého prostředí pocházejí.

Pouze školy autorizované organizací International Baccalaureate mohou nabízet některý ze 4 vzdělávacích programů: the Primary Years Programme (PYP) – základní vzdělávání, the Middle Years Programme (MYP) středoškolské vzdělávání, the Diploma Programme – dvouletý program připravující ke složení mezinárodní IB maturity, nebo the IB Career-related Certificate (IBCC) – vzdělávací program připravující k výkonu povolání. Status kandidáta nezaručuje, že škola získá autorizaci.

Další informace o IB instituci a jejich programech naleznete na www.ibo.org.

IB Mise

S přípravou na mezinárodní maturitu pomáhá studentům také projekt DofE. Škola PRIGO je do tohoto projektu zapojena od roku 2017. Projekt DofE (https://www.dofe.cz/) – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award). Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let přes dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE, který jim pomůže při přijetí nebo přípravě na přijetí na renomované zahraniční univerzity. Více o projektu DofE se můžete dozvědět zde.

Další informace o přijímačkách a studiu na prestižních zahraničních univerzitách si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.