Studium bez školného a se stipendiem. IB Mezinárodní maturita u nás zdarma!

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě poskytuje bezplatné vzdělání s možností získání stipendia. Zaměřuje se na studium v 6letém a 4letém oboru v profilaci orientované na zájemce o studium cizích jazyků nebo na humanitně orientované uchazeče. Zájemcům mimo jiné nabídne složení mezinárodní maturity (IB) a rozšířenou výuku cizích jazyků a výuku některých předmětů v cizím jazyce. Blíže o IB Diploma Programme zde.
PRIGO spolupracuje s více jak dvacítkou zahraničních škol. Blíže o mezinárodní spolupráci se dozvíte zde.

S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a členství ve skupině PRIGO, je všem studentům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022, na základě rozhodnutí ředitele školy, školné uhrazeno ze stipendijního fondu. Studium bez školného je garantováno po celou dobu studia. Standardní školné se přitom pohybuje ve výši 9 900 Kč měsíčně.

Stipendijní fond PRIGO dále umožňuje poskytovat sociální i prospěchová stipendia nebo financovat školné jednotlivých žáků a studentů, popřípadě zajistit snížení nebo prominutí školného u některého oboru nebo i u celé školy ze skupiny PRIGO. Zároveň je využíván k podpoře projektové i občanské činnosti žáků, studentů i pedagogů skupiny PRIGO na základě schválených projektů. Stipendijní fond PRIGO umožňuje získat grantové prostředky i třetím osobám mimo skupinu PRIGO, pokud jsou splněny zadávací podmínky. O udělení stipendijních prostředků rozhoduje Strategická rada PRIGO (SRP).

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO poskytuje prospěchová nebo projektová stipendia. Prospěchové stipendium obdrží každý žák nebo student bez vážných kázeňských prohřešků, na základě stipendijního řádu. Obvyklá výše prospěchového stipendia se pohybuje mezi 500 – 2 000 Kč měsíčně. Projektové stipendium obdrží každý žák nebo student, který obhájí svůj vědecký, nebo jiný projekt a zaváže se k jeho řešení. Obvyklá podpora projektů je mezi 10 000 Kč a 50 000 Kč ročně.

Za úspěšnou reprezentaci našeho gymnázia nebo v případě složení maturitní zkoušky s vyznamenáním jsou také udělována zajímavá stipendia.

Virtuální prohlídka školy

Prohlédněte si gymnázium očima našich studentů.

Mezinárodní maturita je celosvětově uznávaná – Deník PRÁVO

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci