Jsme PRIGO

Jsme součástí skupiny škol PRIGO, která má nenahraditelné místo ve všech stupních vzdělávací soustavy, počínaje předškolní výchovou a konče vysokoškolským studiem nebo univerzitou třetího věku. Vychází z unikátního přístupu PriorityGO, který je kombinací individualizace výuky, moderních metod a respektování výzev současné společnosti. Vzdělávání je zde vnímáno jako celoživotní filozofie a kontinuální přístup k životu, a nikoliv jako prostředek k dosažení jiných cílů.

PRIGO se také významně soustřeďuje na práci s mimořádně nadanými studenty, jejichž talent cíleně vyhledává a rozvíjí.

Chcete-li přejít na web PRIGO Group nebo na jednotlivé PRIGO školy, klikněte zde.

Průvodce vzděláváním se skupinou PRIGO

PRIGO – Střední školy – V televizi

Virtuální prohlídka Kampusu Mojmírovců

Podívejte se, jak to vypadá na našich gymnáziích