Obecné informace

Přijímací řízení pro 1. kolo

Termín pro podání přihlášky

Nejzazší termín pro podání přihlášky byl stanoven na 1.3.2020. Přihlášky můžete zasílat do 1.3.2020. Přihlášku posílejte poštou doporučeně na předepsaném tiskopise (ke stažení zde) s podacím razítkem nejpozději ze dne 1.3.2020, nebo osobně na sekretariátu školy (pracovní doba sekretariátu je 7:00 – 15:30 hod.). Přihlášku je možné také naskenovat a poslat do 1.3.2020 na e-mail jahu@prigo.cz a originál doložit v den přijímací zkoušky.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří již proběhly.  
Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

Termín přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 v 1. kole přijímacího řízení proběhnou v budově Jazykového a humanitního gymnázia PRIGO pro 6leté gymnázium ve dnech 16.4.2020 a 17.4.2020 a pro 4leté gymnázium ve dnech 14.4.2020 a 15.4.2020 (změna termínů vyhrazena). Náhradní termíny pro omluvené uchazeče jsou 13.5.2020 a 14.5.2020. Pozvánka k přijímací zkoušce, kterou v našem systému vystavuje CERMAT a další informace o konání školní přijímací zkoušky, případně rozhodnutí ředitelky školy o uznání školní části přijímacího řízení, budou uchazeči zaslány školou písemně poštou a zároveň e-mailem nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky, tj. do 31.3.2020, v závislosti na vygenerování pozvánky CERMATem (změna vyhrazena).

Počet přijímaných žáků

S ohledem na zachování vysoké kvality žáků a z důvodu zajištění individuálního přístupu k žákům a studentům je, i přes vysoký zájem, pro školní rok 2020/2021 přijímáno maximálně 60 žáků do šestiletého gymnázia a 60 žáků do čtyřletého gymnázia.