Mezinárodní maturita (IB)

Jazykové a humanitní gymnázium PRIGO v Ostravě se přihlásilo do programu, který umožní našim studentům složení mezinárodní maturity (IB). Ta je potřebná pro studium na prestižních zahraničních vysokých školách. V případě volby vhodné struktury mezinárodní maturity a odpovídajícího bodového ohodnocení, umožní její výsledek vysoce pravděpodobné přijetí na nejlepší univerzity na světě, vč. univerzit z TOP 10. Studenti našeho gymnázia, kteří nastoupí ke studiu od školního roku 2020/2021, se budou do tohoto prestižního programu moci přihlásit v posledních dvou ročnících studia. Na zmíněnou mezinárodní maturitu se budou systematicky poslední dva roky studia připravovat. Budou si také moci zvolit, zda absolvují českou i mezinárodní maturitu, nebo pouze některou z nich.

S přípravou na mezinárodní maturitu pomáhá studentům také projekt DofE. Škola PRIGO je do tohoto projektu zapojena od roku 2017. Projekt DofE (https://www.dofe.cz/) – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s International Award). Cílem programu je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let přes dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE, který jim pomůže při přijetí nebo přípravě na přijetí na renomované zahraniční univerzity. Více o projektu DofE se můžete dozvědět zde.

Další informace o přijímačkách a studiu na prestižních zahraničních univerzitách si můžete přečíst také v Deníku PRÁVO.