Mgr. Táňa Pešlová

předsedkyně

e-mail
tana.peslova@prigo.cz

odborné zájmy
bohemistika, česká filologie, historie

osobní zájmy
cestování, kultura, četba