Bc. Aneta Pěsňová

e-mail
aneta.pesnova@prigo.cz

odborné zájmy
společensko-vědní disciplíny, bohemistika, současná česká a Young Adult literatura

osobní zájmy
návštěva divadel a galerií, četba, cestování, fotografování