Mgr. Kateřina Vlčková

e-mail
katerina.vlckova@prigo.cz

odborné zájmy
anglistika, reálie a historie anglicky mluvících zemí, anglický syntax

osobní zájmy
četba, kultura, hudba