Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.

zástupce ředitelky školy

e-mail
zuzana.wozniakova@prigo.cz

odborné zájmy
inovační management, konkurenceschopnost podniku

osobní zájmy
adopce chrtů, latinskoamerické tance