3. kolo přijímacího řízení

Termín uzávěrky přihlášek pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byl stanoven na 12. června 2023. Pro 3. kolo nabízíme 4letý obor na našem Jazykovém a humanitním gymnáziu PRIGO. Bližší informace naleznete zde.
Zároveň je možno se přihlásit na 8letý obor na Lékařském a přírodovědném gymnáziu PRIGO. Pro ostatní obory nejsou 3. kola přijímacího řízení vyhlašována.
Prezentace z online dne otevřených dveří. Připravili jsme si pro vás také virtuální prohlídku školy. Individuální návštěvu si můžete domluvit na kontaktním telefonním čísle nebo e-mailu (klikněte zde).

PRIGO – Střední školy – On-line DOD

Prohlédněte si gymnázium očima našich studentů

Virtuální prohlídka školy

PRIGO – Střední školy – V televizi

Jsme fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci